733 199 668 info@plotyzlin.cz

  • Oplocení pozemků a zahrad na klíč
Menu

Něco o plotech

Rady a tipy k plotům a oplocení

ploty, oplocení Zlín

Při vyslovení slova plot si každý z nás představí nějaký jiný konkrétní druh oplocení. Každému je bližší jiný typ, každý má jiné nároky, jinak velký pozemek, který potřebuje ohraničit. Navíc každý plot představuje jistý druh ochrany před nežádoucími pohledy zvenčí. Chceme si chránit své soukromí, a také podle toho volíme typ plotu. Ovšem k výběru plotu je nutné přistupovat i z hlediska venkovního pohledu, který dokresluje vkus majitele a jeho možnosti. Zanedbaný a neudržovaný plot tedy jistě nebude dobrou vizitkou pro žádného majitele.

ploty, oplocení Zlín

Kromě materiálových, finančních a časových možností, které nás při výběru plotu omezují, je třeba dbát i na to, aby plot odpovídal charakteru prostředí, do kterého bude umístěn. Pokud si sami se stavbou plotu nevíme rady, je vždy nejlepší oslovit odborníka a nechat si nejen dobře poradit, ale i zrealizovat celou zakázku na stavbu plotu u něj. Je třeba zadat k vybudování takový plot, jenž bude ctít téhož ducha, v němž je vystavěný i váš dům.

Ještě předtím, než se tedy pustíte do zadání nebo samotné výstavby plotu, položte si několik základních otázek:

  • Jaký typ plotu bude v souladu s naší stavbou?
  • Budeme řešit oplocení všude a celé, nebo jen jeho část?
  • Musí být plot stejný na všech (zpravidla čtyřech) stranách?
  • Jakým způsobem bude realizován vstup na pozemek – vrátky, vjezdem nebo několika vjezdy?
  • Jak velké finanční prostředky můžeme na stavbu plotu uvolnit?
  • Jaký zvolit plot v případě, že ten starý již definitivně dosloužil?

Tyto otázky si obvykle klademe v případě, že plot stavíme takzvaně na zelené louce. Ale oplocovat můžeme i pozemky, kde nebude budován dům, kde se nenachází zahrada, ale třeba jen potřebujeme oplotit prozatímní sklad stavebního materiálu, nebo areál vyměřené budoucí zahrady. To vše ve zlínském kraji.